Salmelan laavu

Laavu on täysin tuhoutunut epäselvissä olosuhteissa tulipalossa.