Kunniakierros 2017

KERÄYSSÄÄNNÖT  
 
1. Kunniakierrokselle osallistuva kerääjä hankkii tukijoita, jotka suorittavat tukimaksun.  Tukijoiden lukumäärällä ei ole ylärajaa.  
 
2. Osallistua voi kuka tahansa kuntoilemalla yhden tunnin aikana niin pitkän matkan kunniakierros-reitillä kuin haluaa. HUOM! Kerääjän ei ole välttämätöntä osallistua KK- tapahtumaan.
 
3. Tukija tai osallistuja maksaa sopimansa summan jokaiselta kierrokselta tai sovitun kertamaksun. Suositeltu minimi summa on 15 euroa (virallista alarajaa ei kuitenkaan ole).
 
4. Keräys tulee tapahtua numeroituja, virallisia keräyslistoja käyttäen tai tallentamalla tiedot mobiilikaavakkeeseen (sul.yap.fi). Laskutus tapahtuu keskitetysti SUL:n toimesta jälkikäteen. Tallentamalla sähköpostiosoitteen laskut lähtevät automaattisesti sähköpostiin. Postiosoite on kuitenkin pakollinen tieto kaikissa tapauksissa.
 
5. Kierrosmäärässä lasketaan täydeksi myös aloitettu kierros.
 
6. Kunniakierroksen järjestäjinä voivat toimia vain Suomen Urheiluliiton jäsenseurat, kukin itsenäisenä keräysyksikkönä.